>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
                                  
   วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 
“เด็กยุคใหม่นำไทยสู่อาเซียน” เป็นหัวเรื่องของวันเด็ก ที่มูลนิธิดวงประทีป เพื่อให้เด็กตื่นตัวกับสังคมอาเซียน

   พิมพ์ชื่อหัวข้อ 
 โครงการมูลนิธิดวงประทีป 
 มอบ"ข้าวคนยาก" เพื่อคนยากไร้ในเมืองและต่างจังหวัด 
 เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป ห่วงสถานการณ์เด็กในสลัม หวั่นเกิดปัญหาสังคม (วันเด็กแห่งชาติ 58) 
 ค่ายเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี57 
 จากหนัาหนึ่งถึงวันนี้_สารเคมีระเบิด3-3 ไทยรัฐทีวี 
มารู้จักกับเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี57 ทั้ง 9 คนกันเถอะ
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง
                      
1.น.ส.ธนัชพร            2.นายสถิตชัย     3.น.ส.สุพรรษา
      สุขเสริม              ศรีสุวรรณผไท        แสนสีแก้ว


ด้านคุณธรรม
                      
1.นายเกียรติศักดิ์         2. น.ส.นัฐพร        3.นายประสิทธิ์  
   โพธิ์สุทธิ์                  ตันติศุภเสถียร       แซ่ตั้น
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
                    
1.น.ส.ฐณัฐฐา          2.น.ส.ณัฐกาญจน์    3.นายอดิศร
  เขียวนอก                 อุปฌาย์               สาระบุตร

 คุณยายกุหลาบ หญิงชราผู้ประทังชีวิตเพียงลำพัง  
 ฟื้นฟูกำลังกาย เสริมสร้างกำลังใจ แด่ผู้สูงวัย คุณลุงสถาพร เหมรักษ์  
 นางเป๋อคนจนที่ไม่จนน้ำใจ 
   ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26 
   โรงเรียนเสนาธิการทหารกับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป 
   สส. Neyagawa จากญี่ปุ่นมาวาดรูปยักษ์กับเด็กๆ 
   ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ให้การต้อนรับนักการศึกษามาเลเซีย 
   นาวิกโยธินอินเดียมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดวงประทีป ปีที่ 2 
   พี่ๆ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาทำกิจกรรมกับน้องๆ 
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี57 
 รางวัล "โล่รางวัลกำลังสำรองทองคำ"  
 Elsereine 1% Clube ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฯมอนเตสซอริ 
 อบรมน้ำชีวภาพ ปรับสภาพชุมชน 
 วันคริสต์มาสกับเด็กๆ ในชุมชน 
 ถอดสรุปบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้นเสาร์เด็กได้อะไร  
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254 e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound