>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
                                  
   รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557 
คณะกรรมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน คัดเลือกคุณครูประทีปเข้ารับประทานรางวัล "คนดีศรีสยาม" เพื่อยกย่อง ชมเชย สนับสนุน เสริมสร้างกำลังใจ แก่บุคคลตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติ

 เหตุเกิดที่ประเทศไทย-สารเคมีระเบิดท่าเรือคลองเตย ปี2534 (1/2) 
 พลังสตรี 
 มอบ"ข้าวคนยาก" เพื่อคนยากไร้ในเมืองและต่างจังหวัด 
 ข้าวไทยช่วยไทย 
 มูลนิธิดวงประทีปเดินหน้าซื้อข้าวช่วยชาวนา 
 ทำบุญข้าวสารกับมูลนิธิดวงประทีป 
มารู้จักกับเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ทั้ง 9 คนกันเถอะ
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง
 
             
1. นส.จินดารัตน์  มณีแก้ว    
                   2. นส.ธณัฐชฏา  เหลืองประดับใจ                                                    3.นส.ภัทรวรินทร์  ผลสวัสดิ์

ด้านคุณธรรม
               
        
1. นส.สิธิชา  แสงมั่งมี
                       2. นายวัชรพล  ตรีเดช
                                             3. นายปิยะพงษ์  ปันใจ

 ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

       
1 นายจตุรพร  ถาวรบัณฑิต                                
                   2.นส.ภัทราวดี  ใจทอง  
                                          3. นายเอกชัย  จารย์ลี

   นางเป๋อคนจนที่ไม่จนน้ำใจ 
 ชีวิตมีแต่ให้จากป้ารุน  
 สังคมน่าอยู่ของยายกุหลาบ 
   ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26 
   โรงเรียนเสนาธิการทหารกับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป 
   สส. Neyagawa จากญี่ปุ่นมาวาดรูปยักษ์กับเด็กๆ 
   ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ให้การต้อนรับนักการศึกษามาเลเซีย 
   นาวิกโยธินอินเดียมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดวงประทีป ปีที่ 2 
   พี่ๆ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาทำกิจกรรมกับน้องๆ 
 Elsereine 1% Clube ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฯมอนเตสซอริ  
 อบรมน้ำชีวภาพ ปรับสภาพชุมชน 
 วันคริสต์มาสกับเด็กๆ ในชุมชน 
 ถอดสรุปบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้นเสาร์เด็กได้อะไร 
 ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว 
 ฯพณฯ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันขอบคุณไมโครซอฟท์ฯ 
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254 e-mail : dpffound@ksc.th.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound