>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
                                  
   2 งานมหากุศล 
ชื่นฉ่ำใจ ต้อนรับวันสงกรานต์

 "พรทิพย์ ปานอินทร์" ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย 
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยปีที่ 22 
 หลงกรุงกับคาราวาน 
 เด็กรวมใจร่วมร้องเพลงอวยพรวันคริสมาร์ตและวันขึ้นปีใหม่56 
 ภาพข่าวเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5 (จากช่อง 7) 
 ภาพข่าวเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5 (จากVoice TV.) 
มารู้จักกับเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ทั้ง 9 คนกันเถอะ
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง
 
             
1. นส.จินดารัตน์  มณีแก้ว    
                   2. นส.ธณัฐชฏา  เหลืองประดับใจ                                                    3.นส.ภัทรวรินทร์  ผลสวัสดิ์

ด้านคุณธรรม
               
        
1. นส.สิธิชา  แสงมั่งมี
                       2. นายวัชรพล  ตรีเดช
                                             3. นายปิยะพงษ์  ปันใจ

 ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

       
1 นายจตุรพร  ถาวรบัณฑิต                                
                   2.นส.ภัทราวดี  ใจทอง  
                                          3. นายเอกชัย  จารย์ลี
 ครูประทีปวอนเอกชนสมทบทุน 10 ล้านบาท ช่วยชาวนา  
 ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย 
 “ ชีวิตและความหวัง ” ของนางสาวกรรณิกา ชนประชา 
   ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26 
   โรงเรียนเสนาธิการทหารกับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป 
   สส. Neyagawa จากญี่ปุ่นมาวาดรูปยักษ์กับเด็กๆ 
   ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ให้การต้อนรับนักการศึกษามาเลเซีย 
   นาวิกโยธินอินเดียมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดวงประทีป ปีที่ 2 
   พี่ๆ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาทำกิจกรรมกับน้องๆ 
 Elsereine 1% Clube ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฯมอนเตสซอริ  
 อบรมน้ำชีวภาพ ปรับสภาพชุมชน 
 วันคริสต์มาสกับเด็กๆ ในชุมชน 
 ถอดสรุปบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้นเสาร์เด็กได้อะไร 
 ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว 
 ฯพณฯ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันขอบคุณไมโครซอฟท์ฯ 
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254 e-mail : dpffound@ksc.th.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound