>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บทความ
   วอนกทม. อย่าปล่อยเด็กน้อยต้องหิวโหย 
   ลดภาวะติดเตียงให้น้อยลงพิมพ์ชื่อหัวข้อ 
   ไร้นมจากเต้าในยุคแม่วัยทีน 
   คุณยายกุหลาบ หญิงชราผู้ประทังชีวิตเพียงลำพัง 
   ฟื้นฟูกำลังกาย เสริมสร้างกำลังใจ แด่ผู้สูงวัย คุณลุงสถาพร เหมรักษ์ 
   นางเป๋อคนจนที่ไม่จนน้ำใจ 
   ชีวิตมีแต่ให้จากป้ารุน 
   สังคมน่าอยู่ของยายกุหลาบ 
   บ้านใหม่ ชีวิตใหม่ของป้านันทา สามารถ 
   ศิลปะบำบัด กับจินตนาการล้ำเหลือของเด็กๆ 

เลือกหน้า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound