>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • แนะนำหนังสือน่าอ่าน
   หนังสือ 30 ปี ประสบการณ์จากอดีตสู่อนาคต 
เป็นหนังสือสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้ บทเรียนจากอดีตของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาเพื่อสิทธิอันพึงได้ของคนยากไร้ สู่การเปลี่ยนแปลง( วันที่10/05/2556 )
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound