>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ข่าว 
     พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 
ไม่ธรรมดา กับการแสดงเครื่องสายอันไพเราะจากเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2553 ในงานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แสดงศักยภาพของเด็กในชุมชนแออัดคลองเตย
     H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ  
มาเยื่อนมูลนิธิดวงประทีป
     สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี60  
นับเป็นปีที่ 23 ที่มูลนิธิดวงประทีปจัดงานสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม
     ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ทรงโปรดเกล้าให้เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชนปี 59
     ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ 
ตลาดหลักทรัพย์จัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำความดี 7 สาขา จาก 7 องค์กร
 แนะนำคนเก่งของคลองเตย 
     ประวัติย่อเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 6  
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง

ด้านคุณธรรม

ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
     ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย 
     เยาวชนคนดีฯ ปี 5 เข้าเฝ้่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ  
      ประวัติเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5  
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง

ด้านคุณธรรม

ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน

     พิธีมอบรางวัล"เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี 5 
ฯพณฯ รองนายกฯ และ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และรมต. กระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้เกียรติร่วมพิธีมอบรางวัลพระราชทาน
 จดหมายข่าว 
     จดหมายข่าว 85-39 
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
     จดหมายข่าว 84-39 
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
     จดหมายข่าว 78-36 
ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558
     จดหมายข่าว 77-36 
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558
     จดหมายข่าว 75-36 
ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2557
 อัพเดตกิจกรรมกับโครงการต่าง ๆ 
     เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5  
     สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22  
     ยกพลเยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน  
     เครื่องเล่นสนามที่ไม่ธรรมดา  
     ค่ายเด็กอนุบาลรำลึก ครั้งที่ 25  
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound