>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ประชาสัมพันธ์ข่าว
   การประชุมความคืบหน้าโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย 
31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ covid19 ชุมชนคลองเตย(CCC) เข้าประชุมความคืบหน้าโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย( วันที่22/04/2565 )
   ทำบุญครบรอบ 43 ปี มูลนิธิดวงประทีป 
ทำบุญครบรอบ 43 ปี มูลนิธิดวงประทีป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร( วันที่22/04/2565 )
   แม้ทางเดินในชุมชนจะคับแคบ ทีมดวงประทีปก็ไม่หวั่น  
แม้ทางเดินในชุมชนจะคับแคบ ทีมดวงประทีปก็ไม่หวั่น คุณครูประทีป และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนวัดดวงแข( วันที่22/04/2565 )
   คุณหมอริท The Star ร่วมช่วยโควิด 
นายแพทย์ เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช (คุณหมอริท The Star) ร่วมช่วยโควิด ผ่านโครงการ "หมอริทช่วยโควิท"( วันที่22/04/2565 )
   ส่งกำลังใจให้อาสาสมัคร ชุมชนล็อค 1-2-3 ด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ SKINVISH 
ส่งกำลังใจให้อาสาสมัคร ชุมชนล็อค 1-2-3 ด้วยถุงยังชีพและผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ SKINVISH( วันที่20/04/2565 )
   ลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนเอื้ออารีและชุมชนโรงหวาย อ่อนนุช 
ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวชุมชนเอื้ออารีและชุมชนโรงหวาย อ่อนนุช( วันที่20/04/2565 )
   ความหวังขอคนยากไร้ที่ต้องการเข้าถึงการรักษา “ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชนคลองเตย” 
ความหวังขอคนยากไร้ที่ต้องการเข้าถึงการรักษา “ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชนคลองเตย”( วันที่27/09/2564 )
   ลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนวัชรพล พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 500ชุด 
ลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนวัชรพล พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด( วันที่21/09/2564 )
   ทุกคนต้องได้รับการช่วยเหลือ ทีมดวงประทีปลงเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบึงพระราม 9 
ทุกคนต้องได้รับการช่วยเหลือ ทีมดวงประทีปลงเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบึงพระราม 9 พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด( วันที่21/09/2564 )
   ลงเยี่ยมชาวบ้านชุมชนหลัง สน.ประเวศ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 50 ชุด 
ลงเยี่ยมชาวบ้านชุมชนหลัง สน.ประเวศ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 50 ชุด เพื่อให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19( วันที่21/09/2564 )
   ลงเยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนหลังฉานพัฒนา และชุมชนโรงโม่เกลือ พร้อมมอบถุงยังชีพ 
ลงเยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนหลังฉานพัฒนา และชุมชนโรงโม่เกลือ พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวนกว่า 200 ชุด( วันที่20/09/2564 )
   เข้ากราบขอบคุณ ท่าน ผศ.ดร.มรว.คุณหญิงกัลยา ติงศภัทิย์ ในความเมตตาที่ท่านมีให้กับมูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนคลองเตย 
เข้ากราบขอบคุณ ท่าน ผศ.ดร.มรว.คุณหญิงกัลยา ติงศภัทิย์ ในความเมตตาที่ท่านมีให้กับมูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนคลองเตย( วันที่20/09/2564 )
   บริษัท อี๋เผิง จำกัด สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค สมทบโครงการ "ดวงประทีป ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" 
บริษัท อี๋เผิง จำกัด สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนมาก สมทบโครงการ "ดวงประทีป ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19"( วันที่20/09/2564 )
   ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้าน 
ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนร่มไทร ชุมชนเกาะยาว และชุมชนกองสวน พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้าน( วันที่20/09/2564 )
   ลงเยี่ยมชาวชุมชนคาลเท็กซ์ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 100 ชุด 
ลงเยี่ยมชาวชุมชนคาลเท็กซ์ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 100 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ( วันที่20/09/2564 )
   โรงแรม Oakwood Suites Bangkok อีกหนึ่งกัลยาณมิตรที่ดีของมูลนิธิดวงประทีป กรุณามอบข้าวสารให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแออัด 
โรงแรม Oakwood Suites Bangkok อีกหนึ่งกัลยาณมิตรที่ดีของมูลนิธิดวงประทีป กรุณามอบข้าวสาร จำนวน 1240 ถุง ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแออัด( วันที่20/09/2564 )
   คลองเตยต้องรอด มูลนิธิดวงประทีปจัดใหญ่อีกครั้ง มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ผู้นำชุมชน กว่า 53 ชุมชน 
คลองเตยต้องรอด มูลนิธิดวงประทีปจัดใหญ่อีกครั้ง มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ผู้นำชุมชน กว่า 53 ชุมชน รวม 1,500 ชุด( วันที่20/09/2564 )
   ขอขอบคุณ Mr. David Leon สนับสนุนถุงยังชีพแก่ชาวบ้านชุมชนร่มเกล้าพัฒนาใหม่ กว่า 100 ชุด 
ขอขอบคุณ Mr. David Leon สนับสนุนถุงยังชีพแก่ชาวบ้านชุมชนร่มเกล้าพัฒนาใหม่ กว่า 100 ชุด( วันที่20/09/2564 )
   แม็คโคร ผนึกมูลนิธิดวงประทีป และพันธมิตรจิตอาสา ส่งมอบอาหารจาก “ครัวปันอิ่ม” แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 
แม็คโคร ผนึกมูลนิธิดวงประทีป และพันธมิตรจิตอาสา

ส่งมอบอาหารจาก “ครัวปันอิ่ม” แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย( วันที่20/09/2564 )
   หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย พร้อมด้วยบริษัทต่างๆ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ผู้กักตัว 
หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย นำโดย Mr. Brenden Cunningham พร้อมด้วยบริษัทต่างๆ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ผู้กักตัว( วันที่20/09/2564 )

เลือกหน้า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound