>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • ประชาสัมพันธ์ข่าว
   ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Kay Lawrence Spencer   
ที่ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ จากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณ ( วันที่21/06/2560 )
   ชาวชุมชนแออัดอาสาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
ทูลเกล้าฯ ุถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9( วันที่07/06/2560 )
   ขอเชิญน้องเเยาวชนฯ ที่มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน 
คุณสมบัติ 3 ด้านๆ ละ 3 คน ได้แก่

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง

2. ด้านคุณธรรม

3. ด้านพัฒนาชุมชน เสนอชื่อเข้ารับรางวัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง( วันที่05/06/2560 )
   พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 
ไม่ธรรมดา กับการแสดงเครื่องสายอันไพเราะจากเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2553 ในงานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แสดงศักยภาพของเด็กในชุมชนแออัดคลองเตย( วันที่11/05/2560 )
   H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ  
มาเยื่อนมูลนิธิดวงประทีป( วันที่05/05/2560 )
   สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี60  
นับเป็นปีที่ 23 ที่มูลนิธิดวงประทีปจัดงานสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม( วันที่18/04/2560 )
   ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ทรงโปรดเกล้าให้เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชนปี 59 ( วันที่05/04/2560 )
   ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ 
ตลาดหลักทรัพย์จัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำความดี 7 สาขา จาก 7 องค์กร( วันที่16/03/2560 )
   สโมสรโรตารีพระนครแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและเด็ก 
สโสรโรตารีพระนครแจกแว่นสายตายาวให้กับผู้สูงอายุ และเด็กที่ปัญหาสายตา ( วันที่28/02/2560 )
   วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่มูลนิธิดวงประทีป 
เด็กๆ ในชุมชนแออัด "ตามรอยเท้าพ่อหลวง" เรียนรู้แนวพระราชดำริ โครงการต่างๆ สู่ทรัพยากรที่ดีของประเทศ( วันที่17/01/2560 )
   มิตรภาพแน่นแฟ้นญี่ปุ่น-ไทย 
Sapporo Wakabe Lions Club นำข้าวสารมามอบให้ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด( วันที่16/12/2559 )
   รวมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ 
จนท. มูลนิธิฯ ชาวชุมชนคลองเตย รวมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ( วันที่16/12/2559 )
   The Sincere Group มาพบเด็กๆ ที่ดวงประทีป 
เกิดอะไรขึ้นเมื่อ The Sincere Group มาเยี่ยมน้องๆ ที่ดวงประทีป( วันที่16/12/2559 )
   รื้อและสร้างบ้านใหม่ให้คนยากไร้ 
คณะ Fisher and Paykel ผนึกกำลังรือและสร้างบ้านใหม่ให้คนยากไร้( วันที่16/12/2559 )
   คุณแสนดีควงแขนคุณพ่อชัชชาติมาเลี้ยงอาหารน้องๆ ที่ดวงประทีป 
เป็นอีกวันที่คุณแสนดีและคุณพ่อชัชชาติมาอนุบาลดวงประทีป( วันที่16/12/2559 )
   เพื่อนกลุ่ม วตท. 22 ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อหลวง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 22) ร่วมกันแจกเสื้อดำ-ขาว 2,300 ตัวให้กับชาวชุมชน( วันที่16/12/2559 )
   พสกนิกรชุมชนคลองเตยรวมใจกันถวายอาลัย  
ชาวชุมชนแออัดคลองเตยรวมใจถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในสัตตมวาร (ครบ 7 วัน) 19 ตุลาคม 2559 ณ มูลนิธิดวงประทีป ( วันที่16/12/2559 )
   เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2559(ปี9) 
เป็นรางวัลที่ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเยาวชนคนเก่ง-ดี มุ่งมั่นพัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ( วันที่16/12/2559 )
   มหกรรมรวมพลคนรักนิทาน สร้างจินตนาการณ์สร้างสรรค์ 
เด็กระดับอนุบาล-ประถม 6 รวมพลังแสดงจินตนาการณ์สร้างสรรค์ ด้วยการเข้าร่วมประกวดเล่านิทานด้วยความสนุกสนาน และแฝงด้วยคำสอน( วันที่16/12/2559 )
   HATW กลุ่มมือขยันข้ามทวีปร่วมกับดวงประทีป และชาวชุมชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
175 อาสาสมัครชาวออสซี่ บินข้ามทวีปร่วมกิจกรรมหลากหลายเพื่อเด็ก คนพิการ และชาวชุมชน( วันที่16/12/2559 )

เลือกหน้า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound