>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ประชาสัมพันธ์ข่าว
   ลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนวัชรพล พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 500ชุด  
ลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนวัชรพล พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด( วันที่21/09/2564 )
   ทุกคนต้องได้รับการช่วยเหลือ ทีมดวงประทีปลงเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบึงพระราม 9  
ทุกคนต้องได้รับการช่วยเหลือ ทีมดวงประทีปลงเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบึงพระราม 9 พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด( วันที่21/09/2564 )
   ลงเยี่ยมชาวบ้านชุมชนหลัง สน.ประเวศ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 50 ชุด  
ลงเยี่ยมชาวบ้านชุมชนหลัง สน.ประเวศ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 50 ชุด เพื่อให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19( วันที่21/09/2564 )
   ลงเยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนหลังฉานพัฒนา และชุมชนโรงโม่เกลือ พร้อมมอบถุงยังชีพ  
ลงเยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนหลังฉานพัฒนา และชุมชนโรงโม่เกลือ พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวนกว่า 200 ชุด( วันที่20/09/2564 )
   เข้ากราบขอบคุณ ท่าน ผศ.ดร.มรว.คุณหญิงกัลยา ติงศภัทิย์ ในความเมตตาที่ท่านมีให้กับมูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนคลองเตย  
เข้ากราบขอบคุณ ท่าน ผศ.ดร.มรว.คุณหญิงกัลยา ติงศภัทิย์ ในความเมตตาที่ท่านมีให้กับมูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนคลองเตย( วันที่20/09/2564 )
   บริษัท อี๋เผิง จำกัด สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค สมทบโครงการ "ดวงประทีป ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"  
บริษัท อี๋เผิง จำกัด สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนมาก สมทบโครงการ "ดวงประทีป ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19"( วันที่20/09/2564 )
   ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้าน  
ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนร่มไทร ชุมชนเกาะยาว และชุมชนกองสวน พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้าน( วันที่20/09/2564 )
   ลงเยี่ยมชาวชุมชนคาลเท็กซ์ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 100 ชุด  
ลงเยี่ยมชาวชุมชนคาลเท็กซ์ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 100 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ( วันที่20/09/2564 )
   โรงแรม Oakwood Suites Bangkok อีกหนึ่งกัลยาณมิตรที่ดีของมูลนิธิดวงประทีป กรุณามอบข้าวสารให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแออัด  
โรงแรม Oakwood Suites Bangkok อีกหนึ่งกัลยาณมิตรที่ดีของมูลนิธิดวงประทีป กรุณามอบข้าวสาร จำนวน 1240 ถุง ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแออัด( วันที่20/09/2564 )
   คลองเตยต้องรอด มูลนิธิดวงประทีปจัดใหญ่อีกครั้ง มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ผู้นำชุมชน กว่า 53 ชุมชน  
คลองเตยต้องรอด มูลนิธิดวงประทีปจัดใหญ่อีกครั้ง มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ผู้นำชุมชน กว่า 53 ชุมชน รวม 1,500 ชุด( วันที่20/09/2564 )
   ขอขอบคุณ Mr. David Leon สนับสนุนถุงยังชีพแก่ชาวบ้านชุมชนร่มเกล้าพัฒนาใหม่ กว่า 100 ชุด  
ขอขอบคุณ Mr. David Leon สนับสนุนถุงยังชีพแก่ชาวบ้านชุมชนร่มเกล้าพัฒนาใหม่ กว่า 100 ชุด( วันที่20/09/2564 )
   แม็คโคร ผนึกมูลนิธิดวงประทีป และพันธมิตรจิตอาสา ส่งมอบอาหารจาก “ครัวปันอิ่ม” แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19  
แม็คโคร ผนึกมูลนิธิดวงประทีป และพันธมิตรจิตอาสา

ส่งมอบอาหารจาก “ครัวปันอิ่ม” แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย( วันที่20/09/2564 )
   หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย พร้อมด้วยบริษัทต่างๆ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ผู้กักตัว  
หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย นำโดย Mr. Brenden Cunningham พร้อมด้วยบริษัทต่างๆ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ผู้กักตัว( วันที่20/09/2564 )
   ลงพื้นที่ชมกิจกรรมและให้กำลังใจทีมแพทย์การตรวจหาเชื้อโควิด-19  
ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป พร้อมด้วยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป ลงพื้นที่ชมกิจกรรมและให้กำลังใจทีมแพทย์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ( วันที่20/09/2564 )
   บริษัท บลิสตัน พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์เสริมทักษะแก่เด็กๆ ในชุมชน  
บริษัท บลิสตัน พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์เสริมทักษะแก่เด็กๆ ในชุมชน( วันที่20/09/2564 )
   บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น และบริษัท โกลบอล ฟู้ด เอ็กซ์เพรส "ส่งความห่วงใย แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19"  
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น และบริษัท โกลบอล ฟู้ด เอ็กซ์เพรส "ส่งความห่วงใย แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19"( วันที่20/09/2564 )
   มอบถุงยังแก่ผู้กักตัวชุมชนแฟลต 19-22   
มอบถุงยังแก่ผู้กักตัวชุมชนแฟลต 19-22 จำนวน 50 ชุด( วันที่20/09/2564 )
   ลงพื้นที่ชุมชนเย็นอากาศ 2 หลังชาวบ้านประสบเหตุเพลิงไหม้ 
ลงพื้นที่ชุมชนเย็นอากาศ 2 หลังชาวบ้านประสบเหตุเพลิงไหม้ เพื่อมอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ( วันที่07/09/2564 )
   มอบถุงยังชีพ แก่ชาวชุมชนคลองขวาง เขตยานาวา 
มอบถุงยังชีพ แก่ชาวชุมชนคลองขวาง เขตยานาวา จำนวน 100 ชุด( วันที่07/09/2564 )
   Elserine 1% Club มอบถุงยังชีพแก่เด็กนัหเรียนใหม่และเก่า อนุบาลดวงประทีป กว่า 100 ชุด 
Elserine 1% Club มอบถุงยังชีพแก่เด็กนัหเรียนใหม่และเก่า อนุบาลดวงประทีป กว่า 100 ชุด( วันที่07/09/2564 )

เลือกหน้า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound