>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว 85-39 
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560( วันที่23/03/2560 )
 จดหมายข่าว 84-39 
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559( วันที่19/12/2559 )
 จดหมายข่าว 78-36 
ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558( วันที่16/12/2559 )
 จดหมายข่าว 77-36 
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558( วันที่16/12/2559 )
 จดหมายข่าว 75-36 
ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2557( วันที่16/12/2559 )
 จดหมายข่าว 74-35 
ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557( วันที่16/12/2559 )
 จดหมายข่าว 73-35 
ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557( วันที่03/04/2557 )
 จดหมายข่าว 72-35 
ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556( วันที่16/12/2559 )
 จดหมายข่าว 71-35 
ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2556( วันที่27/09/2556 )
 จดหมายข่าว 70-34  
ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556( วันที่27/09/2556 )
 จดหมายข่าว 69-34 
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2556( วันที่27/09/2556 )
 จดหมายข่าว 68-34 
ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555( วันที่27/09/2556 )
 จดหมายข่าว 67-34 
ประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2555( วันที่27/09/2556 )
 จดหมายข่าว 66-33 
ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2555( วันที่27/09/2556 )
 จดหมายข่าว 65-33 
ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์ 2555( วันที่28/09/2556 )
 จดหมายข่าว 64-33 
ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2554( วันที่28/09/2556 )
 จดหมายข่าว 63-32  
ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2554

( วันที่30/09/2556 )
 จดหมายข่าว 62-32  
ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2554( วันที่30/09/2556 )
 จดหมายข่าว 61-32 
ฉบับประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2554( วันที่30/09/2556 )
 จดหมายข่าว 60-32  
ฉบับประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554( วันที่30/09/2556 )

เลือกหน้า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound