>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • จดหมายข่าว
   จดหมายข่าว 85-39 
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560( วันที่18/07/2561 )
   จดหมายข่าว 84-39 
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559( วันที่19/12/2559 )
   จดหมายข่าว 78-36 
ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558( วันที่16/12/2559 )
   จดหมายข่าว 77-36 
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558( วันที่16/12/2559 )

เลือกหน้า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound