>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พี่ๆ จากโรงเรียนช่างฝีมือทหารมาเลี้ ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป
 

พี่ๆ จากโรงเรียนช่างฝีมือทหารมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป

|

   เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม ตั้งแต่เวลา09.30 - 12.00 น. ร.อ. หญิง ปวีณาและ ร.ท.หญิง พรนภา ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นหัวหน้าคณะฯ นำนักเรียนช่างฝีมือทหารจำนวน 83 นาย มาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยคุณครูประทีป เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และบรรยายกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง นอกจากนี้คณะนักเรียนช่างฯ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการทาสีเครื่องเล่นสนามให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ในโอกาสนี้ด้วย
                          


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1490 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Rotary Club of Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเสริมก ารอ่านแก่น้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
 ครอบครัวจิตอาสาชวนกันทำความดี
 ความก้าวหน้าของน้อง"ขวัญข้าว " นักเล่านิทานรุ่นจิ่ว
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound