>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เลี้ยงส่งอำลาคณะlifeworks
 

เลี้ยงส่งอำลาคณะlifeworks

|

                                                
  ปิดกิจกรรมลงแล้วสำหรับคณะ lifeworks ที่บินข้ามฟ้ามาพบกันที่กรุงเทพฯ จุดนัดหมายก่อนที่จะออกแรงทำกิจกรรมเพื่อสังคมไทย ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ คณะlifeworks ได้ดูงาน ลงชุมชน ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ กาญจนบุรี และชุมพร จากแบบสอบถามหลังที่คณะได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ทุกคนต่างลงความเห็นว่ากิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและมีประโยชน์ต่อสังคมมาก โดยเฉพาะเด็กยากจน และคนยากไร้ สิ่งหนึ่งที่ทางคณะรู้สึกเสียดาย ก็เห็นจะเป็นเรื่องของเวลาที่มีน้อยในการทำกิจกรรมแต่ละอย่าง หากมีโอกาสพวกเขาจะมาอีก และก่อนจากกันแยกย้ายกลับประเทศของตนเอง ทางมูลนิธิฯ ก็ได้จัดเลี้ยงส่งให้กับคณะนักศึกษานานาชาติคณะนี้ โดยมีเยาวชนในชุมชนแออัดที่เข้าร่วมดูแลคณะตั้งแต่ต้นเข้าร่วมด้วย  บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายคงความเป็นไทย ซึ่งสร้างความประทับให้คณะเป็นอย่างยิ่ง


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1289 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรมหลากหลาย ผสานใจชุมชน เสริมทักษะให้ตนเอง
 อบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา อีกทางเลือกของเยาวชนนิวัตน์สู่ ชีวิตใหม่
 ครูประทีปนำทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป
 Mr. Perter Torngvist เยี่ยมน้องๆ ที่กาญจนบุรี
 นักการศึกษามาเลเซียมาเยี่ยมชมก ิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound