>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • 33 ปีมูลนิธิดวงประทีป
 

33 ปีมูลนิธิดวงประทีป

          ทุก เดือนสิงหาคมของทุกปี มูลนิธิดวงประทีปจัดทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับองค์กรและคณะเจ้าหน้าที่ ได้มีพลังในการทำงานเพื่อคนยากไร้ โดยจัดเลี้ยงอาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยคณะผู้บริหาร นำโดย ศ.นพ.สันต์  หัตถีรัตน์ประธานมูลนิธิฯ ,คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม  ฮาตะ  เลขานุการ มูลนิธิฯ ,คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิ ฯ เจ้าหน้าที่ ชาวชุมชน และสมาชิกโครงการผู้สูงอายุร่วมกันนำอาหารคาวหวานมาถวายพระกันอย่างพร้อม เพรียง  หลังจากที่พระคุณเจ้ากล่าว โอวาทให้ศีลให้พรแล้วเสร็จผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเอง ตามวิถีไทยที่มีกันมาอย่างยาวนาน เป็นภาพอบอุ่นระหว่างมิตรไมตรีที่ชาวชุมชนมีให้กับมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา 
          นับเป็นก้าวย่างสู่ปีที่ 33 ของมูลนิธิดวงประทีปที่ทำงานเพื่อการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้มาอย่างยาวนาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริง
   
              

วันที่ : 28/06/2560

อ่าน 1125 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรมหลากหลาย ผสานใจชุมชน เสริมทักษะให้ตนเอง
 ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์ชุมพร 2555
 ชุมชนล็อก 1-2-3 กว่า 10 หลังคาวอด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound