>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มอบเครื่องเล่นสนาม-ชุมชนน้องให ม่
 

มอบเครื่องเล่นสนาม-ชุมชนน้องใหม่

|

   คณะนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครองโรงเรียนบางกอกพัฒนา แผนกประถม เดินทางมาทำพิธีเปิดและมอบเครื่องเล่นสนาม ให้น้องๆ ที่ชุมชนน้องใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน โดยมีน้องๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาวชุมชน และคณะกรรมการชุมชนน้องใหม่ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ คุณครูประทีปอึ้งทรงธรรม ฮาตะ และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป
                                    
        เครื่องเล่นสนามที่มูลนิธิดวงประทีปนำไปมอบให้กับชุมชนต่างๆ เป็นผล งานของกลุ่มอาสาสมัคร ในโครงการควบคุมและป้องกันอัคคีภัยของมูลนิธิดวงประทีป  โดยที่อาสาสมัครเหล่านี้จะใช้เวลาว่างหล้งว่างเว้นจากการฝึกอบรมการควบคุม อัคคีภัยแล้ว จะมาร่วมกันทำเครื่องเล่นสนามเพื่อมอบให้กับชุมชนแออัดที่มีต้องการ   โดยท่านที่มีความประสงค์สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญกับเด็กๆ ในชุมชนแออัด หรือถิ่นทุรกันดารก็สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิดวงประทีป โทร. 02671-4045-8


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1695 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
 มอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชนแ ฟลต23-24
 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ
 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound