>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รวมพลังน้ำใจไทยซับน้ำตาผู้ประส บภัยน้ำท่วม
 

รวมพลังน้ำใจไทยซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

|

    

    

ตามที่ทราบกันว่าอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับประเทศไทย เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา ชาวบ้าน ชาวเมือง นักธุรกิจ นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างได้รับความเดือนร้อนทั่วหน้ากัน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป นำโดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนแออัด ได้แบ่งกำลังไปช่วยผู้ประสบภัยตามความสามารถโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดย อาสาสมัครของ โครงการควบคุมอัคคีภัยลงพื้นที่ อาทิ อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี เพื่อสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กำลังส่วนหนึ่งไปช่วยขนของ ประกอบอาหารที่สนามบินดอนเมือง และกำลังอีกส่วนประจำที่มูลนิธิฯ เพื่อรับของบริจาค บรรจุถุงยังชีพ บรรจุน้ำดื่มเพื่อเตรียมลำเลียงไปยังผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังเตรียมทำน้ำจุรินทรีย์เพื่อเแจกจ่ายหลังน้ำลด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และแถมท้ายด้วยโครงการนิทานคาราวานได้นำละครหุ่นเพื่อการศึกษาไปแสดงให้ผู้ ประสบภัยโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ศูนย์ผู้อพยพ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ได้ชมเพื่อระบายความเครียส และได้มอบหนังสือนิทานให้กับเด็กๆ ได้อ่าน มูลนิธิดวงประทีปขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากท่านที่ มีความประสงค์ต้องการจะบริจาคเงินหรือส่ิงของสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิฯ ได้ที่ 0-2671-4045-8 มูลนิธิดวงประทีปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.... .   

วันที่ : 23/04/2561

อ่าน 850 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 พิธีมอบทุนบุตรหลานเจ้าหน้าที่ สนับสนุนโดย SOTOSHO TOCHIGI INTERNATIONAL VOLUNTEEN ASSOCIATION (STIVA)
 เด็กกว่า 2,000 คน มารวมตัวกันที่มูลนิธิดวงประทีป เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 เลี้ยงลูกอย่างไรไม่อ้วน! ปราศจากโรคภัย
 อีกครั้งกับ Hands Across the Water ในปี 2561
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound