>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มูลนิธิดวงประทีปลงพื่นที่ช่วยผ ู้ประสบภัยที่ชุมชนเพชรสยาม-วัช รพล
 

มูลนิธิดวงประทีปลงพื่นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่ชุมชนเพชรสยาม-วัชรพล

|

   

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมามูลนิธิดวงประทีปนำโดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงเยี่ยมชาวชุมชนเพชรสยาม และวัชรพล เพื่อนำส่งของไปแจกให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 100 ชุด โดยการประสานงานกับผู้นำชุมชน และมอบส้วม 6 หลัง เรือ1 ลำ แพ 3 ลำให้กับชาวชุมชนเพชรสยาม ซึ่งมีผู้ประสบภัยในชุมชนเพชรสยามยังมีอีกจำนวน มากรอรับความช่วยเหลือ
     ส่วนวัชรพลได้มอบเรือไว้ใช้ในเบื่องต้นก่อน ส่วนในวันนี้(8 พ.ย.54) จะนำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาววัชรพลต่อไป โดยเรือและส้วมที่มอบให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับมอบจากนปช.  ซึ่งมูลนิธิฯ ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามผู้ประสบภัยที่ยังรอความช่วยเหลือยังมีอีกจำนวนมาก หากท่านมี ความประสงค์จะร่วมบริจาคซับน้ำตาผู้ประสบภัยก็สามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิดวง ประทีปทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
     ในวันพรุ่งนี้เราจะลงเยี่ยมผู้ประสบภัยชุมชนใด ท่านสามารถติตตามได้ในโอกาสต่อไป

    

วันที่ : 09/10/2556

อ่าน 948 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เลี้ยงส่งอำลาคณะlifeworks
 กิจกรรม " กีฬาสัมพันธ์ผู้ใหญ่ใจดี " ครั้งที่ 2
 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี6
  ของขวัญจากใจสู่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
 ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound