>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 

มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

|    

ระหว่างวันที่8 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ Tendaishuu (Ichigu) จากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 8 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ และก่อนที่จะไปเยี่ยมน้องๆ ที่โครงการนิวัตน์สู่ชึวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรีได้ลงเยี่ยมผู้ประสบภัยที่วัชรพล หลังจากที่มูลนิธิฯ ได้ลงเยี่ยมให้ความช่วยเหลือมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากถุงยังชีพที่นำไป แจกจ่ายไม่เพียงพอ  และประกอบกับที่วัชรพลมีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ มีจำนวนมาก คุณครูประทีป และคุณครูมิ่งพร ได้ลงเยี่ยมชาวชุมชนพร้อมมอบเรือจำนวน 1 ลำ สำหรับส่วนกลางให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจร โดยเรือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ และคณะสงฆ์กลุ่มดังกล่าว
    นอกจากเรือและถุงยังชีพดังกล่าวแล้ว ผู้แทนจากบริษัทน้ำตาลสิงห์บุรีฯ  ผู้สนับสนุนกากน้ำตาลให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำมาผลิตน้ำชีวภาพ และ EM Ball ได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับมอบน้ำชีวภาพ เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนอีกด้วย

    

   


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 817 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ศึกษาดูงาน เพิ่มพูน ความรู้ ด้านปาล์มน้ำมัน สนับสนุนโดย ELSEREINE 1 % CLUB
 ครบรอบ 32 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 ปิ๊บ ๆ ทำบุญด้วย QR CODE ธนาคารกสิกรไทยได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
 เพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ ถนนพระราม 4
 โรงงานปาล์มเพื่อ...... น้องสู่ชีวิตใหม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound