>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • แนะนำหนังสือดี
 

แนะนำหนังสือดี

 

 

 


ในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิดวงประทีปที่มุ่งมั่นเพื่อคนจน ได้จัดทำหนังสือ "ประสบการณ์จากอดีตสู่คุณค่าแห่งอนาคต" โดย เป็นการถอดรหัสการต่อสู้ การเรียนรู้ และพัฒนาความคิดของคนจนเมือง จนสามารถเรียกร้องสิทธิอันพึ่งได้ทั้งในด้านสาธารณูปโภค และการยอมรับทางสังคม เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษา และเรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางคนจนเมือง  ท่านที่สนใจสามารถสนับสนุนค่าจัดพิมพ์เล่มละ 200.- บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) ได้ที่มูลนิธิดวงประทีป ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-671-4045-8 ต่อ 107 หรือ E-mail : dpffound@ksc.th.com  หนังสือมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1273 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยแล ะผู้พิการในชุมชน ครั้งที่ 18
 แจ้งอีเมลใหม่
 พสกนิกรชุมชนคลองเตยรวมใจกันถวายอาลัย
 ประธานหอการค้า เกาหลี-ไทย พร้อมคณะ และ บริษัท GMM CJ O Shopping จำกัด ร่วมบริจาคเงินในโครงการ “ส่งความสุขผ่านหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้ ต้อนรับฤดูกาลเปิดเทอม”
 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound