>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะ life works ลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจที่ชุมพ ร
 

คณะ life works ลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจที่ชุมพร

โครงการสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร ได้มีโอกาสต้อนรับและทำกิจกรรมร่วมกับคณะนักศึกษาชาวอเมริกัน ในนามของ life works ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีโอกาสลงปฏิบัติงานจริงกับเยาวชนชายในโครงการ เช่น การปลูกพืชสวนเกษตร การแทงปาล์ม การกีดยาง การทำผ้ามัดย้อม และได้ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักศึกษากลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่งที่ได้มี โอกาส ชมการแสดงศิลปมวยไทย และการรำลาวกระทบไม้  ก่อนจากตัวแทนนักศึกษาชาวอเมริกันได้กล่าวถึงความประทับใจในการได้มีโอกาสมา เยี่ยมและทำกิจกรรมกับเยาวชนชายที่โครงการฯ ศูนย์ชุมพร และถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาเยี่ยมทุกๆ คนที่นี่อีก 
    เราหวังว่า 5 วันกับกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ เรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อเมริกัน แนบแน่นยิ่งๆ ขึ้นไป

   

 
                          


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 997 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอบคุณในความเมตตาต่อเด็กยากไร้จากคุณณรงค์ เจียรวนนท์
 "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้แล ะที่ประเทศญี่ปุ่น"
 อบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา อีกทางเลือกของเยาวชนนิวัตน์สู่ ชีวิตใหม่
 พิธีมอบเครื่องเล่นให้กับชุมชนร ิมคลองพระโขนง
 ครบรอบ 32 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound