>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ARAMAKI STUDY & WORK TOUR เยี่ยมเด็กและเยาวชน ศูนย์กาญจนบุรี
 

ARAMAKI STUDY & WORK TOUR เยี่ยมเด็กและเยาวชน ศูนย์กาญจนบุรี

|

    

วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2552 โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ ARAMAKI STUDY 
& WORK TOUR ผู้มีอุปการคุณและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ มูลนิธิฯ มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะโครงการปลูกต้นปาล์ม เพื่อ
สร้างความยั่งยืนในอนาคต และคณะนักศึกษา จำนวน 11 คน โดยทางคณะได้เข้าร่วมฟังบรรยาย กิจกรรมต่างๆของโครงการฯ 
และร่วมซักถาม พูดคุย กับเด็กๆ ในโครงการฯ โดยคุณครูประทีป และคุณครู มิ่งพร อึ้งทรงธรรม ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งตอบข้อ
ซักถามอย่างเป็นกันเอง พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงต้อนรับของเด็กและเยาวชน ส่วนวันจันทร์ที่ 
3 สิงหาคม 2552 ทางคณะได้ร่วมกับคุณครูประทีป คุณครูมิ่งพร เจ้าหน้าที่เกษตรของโครงการฯ ตัดปาล์มและนำปาล์มที่เก็บเกี่ยว
ได้ไปขายที่โรงงานที่รับซื้อปาล์มน้ำมัน อ. ยางเกาะ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตอนบ่าย 3 โมง ก็ได้ร่วมกิจกรรมผลิตพวง
กุญแจจากเมล็ดปาล์มเพื่อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นก็ร่วมกันทำกระทง ตกค่ำก็ร่วมรำวงและจำลองประเพณีลอยกระทง โดย
การแห่กลองยาว ซึ่งบรรยากาศในคืนนี้สนุกสนานและเป็นที่ประทับเป็นอย่างยิ่ง 10 โมงเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ทางคณะก็
เดินทางไปศูนย์ชุมพรวันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1167 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 น้ำใจแด่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดปีนัง
 เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"
 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 เลี้ยงลูกอย่างไรไม่อ้วน! ปราศจากโรคภัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound