>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 
  วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 เวลาประมาณ 9.00 น. ชาวชุมชนแออัด มูลนิธิดวงประทีป,มูลนิธิสิกขาเอเซียร่วมใจกันส่งน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัย
พี่น้องชาวใต้เป็นจำนวนเงิน 105,000.- บาท โดยมอบผ่านทีวีช่อง 3 ซึ่งคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา คุณสู่ขวัญ บุลกูลและคุณกฤติกา  ขอไพบูลย์ เป็นผู้แทน
ในการรับมอบน้ำใจดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิดวงประทีปและชาวชุมชนแออัดขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ได้มีกำลังใจต่อสู้ไป

วันที่ : 24/07/2560

อ่าน 1242 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอแสดงความยินดีกับครูประทีปที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง(บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี)
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2559(ปี9)
 เลี้ยงส่งอำลาคณะlifeworks
 น้องๆ โครงการการศึกษาพิเศษท่องโลกซาฟ ารีเวิล์ด
 Social Venture Program Group กับกิจกรรมเพื่อสังคม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound