>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พัฒนาศักยภาพวิทยากรรุ่นที่ 2 ประจำปี 2551
 

พัฒนาศักยภาพวิทยากรรุ่นที่ 2 ประจำปี 2551

      


โครงการโรงเรียนพ่อแม่สร้างความเข้าใจต้านเอดส์ ภายใต้โครงการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ มูลนิธิดวงประทีป จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรรุ่นที่ 2 ประจำปี 2551จากเขตคลองเตย –พระโขนง –บางนา –วัฒนา-ยายนาวา-สาธร ณ ทุ่งดินดำรีสอร์ท อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเอดส์ เพศศึกษา และพัฒนาทักษะการทำงานรณรงค์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเอดส์ในชุมชน มีแกนนำ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ รวม 60 คน เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.  ที่ผ่านมา สนับสนุนโดยกองทุนโลก


วันที่ : 02/07/2556

อ่าน 1774 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มือแห่งมิตรภาพที่ข้ามขอบฟ้าขอบ ทะเล (Hands Across the Water)
 SHIZUOKAKEN VOLUNTEER KYOKAI กับเด็กๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 Disney Learning Town
 กระบวนการหนังสือเล่มแรกกับการเ ล่านิทาน
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็ก
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound