>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • น้องๆ โครงการการศึกษาพิเศษท่องโลกซาฟ ารีเวิล์ด
 

น้องๆ โครงการการศึกษาพิเศษท่องโลกซาฟารีเวิล์ด

|

 


       โครงการการศึกษาพิเศษ มูลนิธิดวงประทีปได้จัดทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้สังคมภายนอกห้องเรียน ได้สัมผัสกับสภาพธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม ฝึกการสื่อสารให้มีความเข้าใจมากขึ้น โดยมีเด็กๆพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม 15 คน ครูและพี่เลี้ยง 5 คน
เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1269 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อนุบาลรำลึก ครั้งที่ 21
 ฝึกสมาธิ ฝึกเพ้นท์แก้วกับเยาวชนชาย ที่ศูนย์ชุมพร
 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 มอบเครื่องเล่นสนาม-ชุมชนน้องให ม่
 ชาวชุมชนร่วมแรง ร่วมใจส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ปร ะสบภัยสึนามิ ประเทศญีป่น
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound