>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักศึกษา Tulane University ดูงานด้านเอดส์
 

นักศึกษา Tulane University ดูงานด้านเอดส์

|เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  นักศึกษา Tulane University จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 16 คนมาดูงานด้านเอดส์โดยมีคุณนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ มูลนิธิดวงประทีป ให้การต้อนรับและบรรยาย หลังจากนั้นได้เยี่ยมชุมชน ล็อค 4-5-6  เพื่อศึกษาและดูความเป็นอยู่ของชาวชุมชนวันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1152 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาสาธิตการแ สดงและการทำหุ่นให้กับคณะอาจารย ์จากศูนย์วิทฯ
 น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 ครอบครัว ECHAVARRIA กับหนังสือใหม่ๆให้น้องศูนย์กาญ จนบุรี
 Mrs.Miki NAGAMURA ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นหอบลูก 3 มาเยี่ยมน้องที่กาญจนบุรี
 พิธีมอบเครื่องเล่นให้กับชุมชนร ิมคลองพระโขนง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound