>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • President Solitaire Hotel มอบเครื่องใช้มือสอง
 

President Solitaire Hotel มอบเครื่องใช้มือสอง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จาก President Solitaire Hotel นำโดย 
Ms. Nathalie Burtin General Manager & Ms. Rachael Mok Market Communications Manager ได้มามอบผ้าขนหนู พรม และผ้าห่มมือสองให้กับมูลนิธิดวงประทีป  โดยมีคุณครูประทีปให้การต้อนรับ และพาชมกิจกรรมของมูลนิธิ ฯวันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1201 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 พลังน้ำใจของคนยากไร้ในชุมชนร่ว มเป็นธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่. ...ชาวเฮติ
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยแล ะผู้พิการในชุมชน ครั้งที่ 18
 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 นิทานคาราวานกับความประทับใจ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound