>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษ ัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ มาเยี่ยมมูลนิธิฯ
 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ มาเยี่ยมมูลนิธิฯ

|  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำนวน 50 คน นำโดยคุณสตีเวน บาร์เน็ต ผู้บริหารได้มาร่วมทำกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋า และเลี้ยงอาหารเด็กๆ จำนวน 100 คน พร้อมมอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ อุปกรณ์การศึกษา และชมการแสดงรำไทย เต้นประกอบเพลงจากเด็กๆ ในโครงการทุนการศึกษา โดย คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีป คุณสุวรรณี วัดหนู หัวหน้าสายการศึกษา เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1153 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ไฟไหม้ชุมชนโรงหมูฉลองวันวาเลนไ ทม์
 บริษัท เอ็นซีซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และผู้สูงอายุ
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี
 นักเรียนมัธยมปลาย Sumiyoshi high school
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound