>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กิจกรรมหลากหลาย ผสานใจชุมชน เสริมทักษะให้ตนเอง
 

กิจกรรมหลากหลาย ผสานใจชุมชน เสริมทักษะให้ตนเอง

|

   


 
      โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยนำเยาวชนจากโครงการไปพัฒนาสถานีอนามัยทุ่งหล่วง ด้วยการทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสะอาดสวยงาม เป็นที่รื่นรมณ์กับผู้ที่มาติดต่อ และใช้บริการของสถานีแห่งนี้   และที่สำคัญกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำ ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความมีส่วนร่วมกับชุมชน             

 

        นอกจากนี้เยาวชนในโครงการฯ ยังได้รับการอบรมคริมินอน โปรแกรมซูเปอร์ไวเซอร์ ของทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมต่อเนื่องจากหลักสูตรเมื่อปี 2551  โดยในปีนี้เน้นเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนและเจ้าหน้าที่มีความสามารถที่ จะอบรมผู้อื่นในโปรแกรมคริมินอนได้ในอนาคต  โดยมีหลักสูตรการอบรม 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 28 ก.พ. 52 ซึ่งคุณครูประทีปได้เข้าชมการอบรมในครั้งนี้ด้วย


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1353 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 เยาวชนต้นแบบของชุมชน
 ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
 งานครบรอบ 10 ปี องค์กร World's Children's Prize Foundation(WCPE)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound