>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • แห่เทียนพรรษา สร้างบุญเบิกบานใจ
 

แห่เทียนพรรษา สร้างบุญเบิกบานใจ

|  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา  มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้คงอยู่กับคนไทย และเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น โดยมีเด็กอนุบาลดวงประทีป เด็กการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระเพล  ถวายสังฆทาน ฟังธรรมหัวข้อ ความสำคัญวันอาสาฬหบูชาโดยพระอาจารย์จากวัดสะพาน และแห่เทียนเข้าพรรษากัน ด้วยความเบิกบานใจทั่วหน้ากันอย่างมีความสุขวันที่ : 18/09/2555

อ่าน 909 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ
 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธ ิโอเปียมาดูงานด้านโรคเอดส์
 เปิดรับสมัคร “โครงการ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
 เนชั่น แชลแนล ช่วยน้อง
 สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound