>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รางวัลน้ำใจสำหรับเด็ก"ดี"
 

รางวัลน้ำใจสำหรับเด็ก"ดี"

|

   

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และ คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนโครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี ที่เรียนดี มีความคิดสร้างสรรค์ และ บำเบ็ญประโยชน์ ประจำปี 2552 จำนวน 35 คน โดยในปีนี้มีเด็กและเยาวชนที่ ได้รับรางวัลผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4 ในรายวิชาต่างๆ จำนวน 20 คน เด็กและเยาวชนที่บำเบ็ญประโยชน์ อาสาช่วยเหลืองานให้กับโครงการ ฯ จำนวน 7 คน ขยันบันทึกจดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จำนวน 4 คน และด้านความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 4 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้อุปการะชาวญี่ปุ่น นำโดยคุณทานากะ โยชิเอะ และเพื่อน ๆ อีก 6 คน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน พูดคุยให้กำลังใจ ซึ่งสร้างความยินดีให้กับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องและเพื่อนภายในโครงการฯ ได้มีแนวทางในการศึกษา และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กและเยาวชนที่รับทุนการศึกษาได้พูดกล่าวแสดงความรู้สึก และขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของเด็ก ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น นางสาวอุทัยรัตน์ อินจันทร์ หรือ น้องกิ๊บ ปัจจุบันศึกษาระดับ กศน.ม.ต้น น้องกิ๊บปรับปรุงตนเองเป็นเยาวชนอาสาบำเบ็ญประโยชช่วยเหลืองานโครงการ ฯ ด้วยการช่วยครูดูแลน้อง, งานบริการต้อนรับแขกที่เข้าเยี่ยมโครงการฯ , นางสาวภิรมยา ศรัทธาไทย หรือน้องนาง ปัจจุบันศึกษาชั้นมัทยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา ได้รับทั้งรางวัลผลการเรียนดี และบำเบ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองานโครงการ ฯ ขยันจดบันทึกเหตุการณ์ , เด็กชายเดชาวัตน์ ปะคำแหง หรือน้องโจ้ปัจจุบันศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ได้รับทั้งรางวัลผลการเรียนเกรดดี ,บำเบ็ญประโยชน์ และด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการประดิษฐ์สร้อย แหวน กำไลข้อมือ จากลูกปัดและสร้อยคอจากเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่ายให้กับคณะแขกที่เข้า เยี่ยมชมโครงการฯ เป็นการสร้างรายได้อีกวิธีหนึ่งที่ดีและน่าชื่นชม

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1537 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 คณะ “Sasso Japan" จากประเทศญี่ปุ่น กับการแสดง Yosakoi soran
 เยาวชนหญิง 3 ชายแดนจังหวัดภาคใต้กับความประท ับต่อมูลนิธิดวงประทีป
 นักศึกษาWPI นำเสนองานวิจัยเพื่อความยั่งยืน
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound