>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องเขียน
 

บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องเขียน

                  
        บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน โดยคุณมาลัยรัตน์ ตรีพรไพรัช ผู้แทนบริษัทนำอาหารแห้ง เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน และของเล่นมา
บริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเด็กและผู้ต้องการความช่วยเหลือต่อไป โดยคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ และ ดร.ศุภวุฒ มโนจันทร์ ผู้ช่วยคุณครูประทีป เป็นผู้รับมอบ


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1992 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนศูนย์ชุมพ ร
 ขอบคุณคณะ The Sincere Group
 วันพูดเรื่องเพศ
 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 จะดีใจหรือเสียใจดี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound