>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็ก เยาวชน ชาวชุมชนร่วมใจแห่เทียนพรรษา
 

เด็ก เยาวชน ชาวชุมชนร่วมใจแห่เทียนพรรษา

     วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 -12.00 น. อนุบาลดวงประทีป โครงการการศึกษาพิเศษ โครงการผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ชาวชุมชน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
     และร่วมกันฟังเทศนา หัวข้อเรื่อง “ความสำคัญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”โดยพระคุณเจ้าจากวัดสะพานพระโขนง  หลังจากนั้นได้ร่วมใจกันถวายต้นเทียนและผ้าสังฆทาน ทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป มีเด็กๆ ครู ผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 250 คน
     


วันที่ : 29/01/2558

อ่าน 960 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 แต่งแต้มเติมสี
 มอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาเด ็กเล็กที่ชุมชนแฟลต11-18
 Mrs.Miki NAGAMURA ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นหอบลูก 3 มาเยี่ยมน้องที่กาญจนบุรี
 Zalora มอบเสื้อผ้า เครื่องใช้ให้เด็กยากไร้
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound