>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 
|

                                                                                
อนุบาลดวงประทีปได้จัดนิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรม 4 ภาคของประเทศไทย อาทิ การแต่งกาย วิถีชีวิต และจำหน่ายสินค้า อาหารเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ความแตกต่างของศิลปวัฒนธรรมแต่ละภาค ขั้นตอนการผลิตการจำหน่ายเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553  ที่ผ่านมา ณ อนุบาลดวงประทีป  เด็กๆ ตื่นเต้นกับการได้พูดคุยถึงสินค้าที่ตนเองนำมาจำหน่าย และเห็นคุณค่าของเงินที่กว่าตนเองจะสามารถขายสินค้าแต่ละชิ้นได้นั้นต้องใช้ ความสามารถในการนำเสนอสินค้า ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ทีอนุบาลดวงประทีป


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 956 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประสบการณ์ใหม่กับโอกาสสู่มืออา ชีพ
 เดทตอลมอบความสะอาดปราศจากไข้หว ัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ให้น้องที่อนุบาลดวงประทีป
 อบรมคอมพิวเตอร์รุ่น 2
 รวมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ
 เด็กๆ จากชุมชนแออัดร่วมประกวดวาดภาพ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound