>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เหินฟ้ามาเยี่ยมมูลนิธิดวงประที ป
 
|

                                                      
Mr. Menno de Kuyer, Mr. Ron Van Wagtendonk จากWings of Support และทีมงานได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิดวงประทีป ชมการแสดงอนุบาลดวงประทีป การศึกษาพิเศษ และการแสดงของโครงการนิทานคาราวานซึ่งWings of Support ให้การสนับสนุนโดยมีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิดวงประทีป เมื่อวันอังคารที่16 
  กุมภาพันธ์ 2553


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1085 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอบคุณคณะ The Sincere Group
 สร้างสัมพันธ์วิทยากรชุมชนใหม่- เก่า
 นักข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮเ ยี่ยมเด็กๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูง านมูลนิธิฯ
 นักเรียนนานาชาติจากสิงค์โปร์มา ดูกิจกรรม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound