>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มือแห่งมิตรภาพที่ข้ามขอบฟ้าขอบ ทะเล (Hands Across the Water)
 
|

     ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 17 - วันพุธที่ 27 มกราคม มูลนิธิดวงประทีปได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่ม hand across the water เป็นกลุ่มชาวออสเตเลียที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์หา ทุนในการช่วยเหลือเด็กๆ ในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ ที่จังหวัดพังงา ที่มูลนิธิฯ ให้การดูแลและสนับสนุน  โดยกลุ่มนี้จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อหารายได้ในการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น ซึ้งประกอบไปด้วยที่พักสำหรับเด็ก สถานที่รับดูแลเด็กเล็ก ห้องประชุม ที่พักแขกที่มาเยี่ยมเด็กๆ และเป็นหอเตือนภัย นับเป็นอาคารหลังที่ 2โดยชื่อว่า"บ้านน้ำเค็ม" หลังจากเมื่อปีที่แล้วได้รณรงค์หาทุนในการก่อสร้างอาคารหลังแรกที่ชื่อว่า "บ้านธารน้ำใจ" ไปแล้ว และเด็กๆ ก็ได้ใช้เป็นที่พัก และใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขภายใต้การดูแลของคณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ
                                   
    การมารณรงค์จัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางกลุ่มได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมทั้งหมดของมูลนิธิ และลงเยี่ยมชุมชนก่อนที่จะลงพื้นที่ในการปั่นจักรยานจริงตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม โดยมีจุดเริ่มต้นที่เขาหวัง จังหวัดเพชรบุรี และมีกำหนดถึงเป้าหมายในวันอังคารที่ 26 มกราคม เพื่อร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ให้กับอาคารดังกล่าว และเยี่ยมเด็กๆ ที่บ้านธารน้ำใจ 1 ด้วย
                                      
    ก่อนออกเดินทางทางมูลนิธิฯ ได้จัดการต้อนรับด้วยการแสดงของเด็กๆ กล่าวต้อนรับโดยคุณครูประทีป และMr. Peter Baines หัวหน้าคณะได้กล่าวแสดงความยินดี และคณะได้รับประทานอาหารและชมการแสดงของเด็กๆ อนุบาลดวงประทีป
                                      
                                       
    พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางด้วยมิตรภาพอันดีงามที่ข้ามน้ำข้าม ทะเลเพื่อมามอบความช่วยเหลือ ความรัก ความอบอุ่นให้เด็กๆ ที่บ้านธารน้ำใจ ในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิจ.พังงา ในครั้งนี้จะประสบแต่ความสุข ความปลอดภัย  และมีความคืบหน้าอย่างไร เราจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1546 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 Ms.Kazue Fujita รองผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสังคมสงเคราะห์ และคณะเดินทางมามูลนิธ
 ครอบครัวคุณ Bournonvil lเยี่ยมเด็ก ณ โครงการสู่ชีวิตใหม่
 ค่ายอาสาพัฒนาความสุข ครั้งที่ 2 กับ บริษัท พีอาร์ 360 องศา จำกัด
 อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยไบกะ... .... น้ำใจที่ไม่เคยห่างหาย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound