>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คุณ Kopek กับการมาเยือนเยาวชนชายที่ศูนย์ ชุมพร
 
|

คุณKopek ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ มาอย่างยาวนาน ได้มาเยี่ยมน้องๆ เยาวชนชายในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร และได้ดูกิจกรรมต่างๆ ที่น้องได้ทำ เช่น การเพาะเห็ด การกรีดยาง การแทงปาล์ม เป็นต้น

 

นอกจากนี้คุณKopek ยังมอบเสื้อกีฬาฟุตบอลให้กับน้องเยาวชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา (ภาพระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย.)

 


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1020 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ต้อนรับคณะพระสงฆ์ญีปุ่น Tendaishu
 อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยไบกะ... .... น้ำใจที่ไม่เคยห่างหาย
 ประโยชน์ที่เด็กได้จากการเรียนร ะบบมอนเทสซอรี่
 ARAMAKI STUDY & WORK TOUR เยี่ยมเด็กและเยาวชน ศูนย์กาญจนบุรี
 พิธีมอบทุนบุตรหลานเจ้าหน้าที่ สนับสนุนโดย SOTOSHO TOCHIGI INTERNATIONAL VOLUNTEEN ASSOCIATION (STIVA)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound