>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คุณซูซูกิ และคณะช่างตัดผมชาวญี่ปุ่น เยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 
|

   
เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2552  คุรซูซูกิ และคณะช่างตัดผมชาวญี่ปุ่นจำนวน 15 คน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม
โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี โดย คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิดวงประทีป 
คุณกิตติ์รวี นิลจันทร์ศิริ หัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับ พูดคุย และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในโครงการฯ 
พร้อมกันนี้ทางคณะได้ร่วมบริจาคหนังสือให้กับโครงการฯ พร้อมกับตัดผมให้กับเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ 
ซึ่งสร้างความประทับใจให้เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ โครงการฯ เป็นอย่างยิ่ง กับความเมตตากรุณาของผู้ใหญ่ ใจดีทุกท่าน


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1446 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอบรมมอนเทสตอริ
 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 อิ่นไหน ก็ไม่เท่าอิ่มใจ
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 วันขอบคุณ Microsolf
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound