>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย
 
|

มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัว ที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ด้วยการใช้ไหวพริบอย่างชาญฉลาด และอวัยวะ เช่น หมัด ศอก แขน เท้า แข้ง และเข่า เป็นต้น นับเป็นศิลปะประจำชาติ และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่งของคนไทย ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในหมู่ทหาร เพราะในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ต้องผจญกับศึกสงครามมาโดยตลอด จึงต้องฝึกฝนไว้ให้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการต่อสู้ มีการจัดตั้งสำนักมวยขึ้นฝึกสอนกันโดยทั่วไป
       ผมนายการัญ เพิ่มลาภ เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป ได้ลงไปทำงานในชุมชนริมคลองพระโขนงซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่คลองเตย ขณะนี้ถูกหมายศาลฟ้องขับไล่ที่อยู่อาศัย (คดียังอยู่ระหว่างการเจรจา)    ขณะทำงานได้มีโอกาสพูดคุยกับเด็กและเยาวชนในชุมชน มีเด็กกลุ่มหนึ่งบอกว่า “พี่ๆ หากระสอบทรายให้ผมฝึกมวยไทยหน่อยซิครับ ผมจะได้ฝึกเอาไว้ป้องกันตัว” ผมก็ได้ตอบกับเด็กๆ ว่า “ต้อง ลองดูก่อน” พร้อมได้มีโอกาสคุยกับแกนนำชุมชนก็พบว่ามีคนที่สามารถสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทย ให้กับเด็กๆ ได้ ในช่วงเย็นๆ หรือเสาร์อาทิตย์ดังนั้นผม จึงอยากจะขอความกรุณาจากผู้ที่ใจบุญหรือผู้สนใจ ที่มีอุปกรณ์มวยไทยไม่ว่าจะเป็นเวที กระสอบทราย นวม ฯลฯ จะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้ฝึกฝนเรียนรู้ศิลปะ แม่ไม้มวยไทยอย่างที่หวังครับผม และเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการออกกำลังกาย ดีกว่าที่เด็กๆ จะหันไปหมกมุ่งกับยาเสพติดที่มีอย่างแพร่หลายและหาง่ายอย่างเช่นทุกวันนี้
      ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิดวงประทีป หรือนายการัญ เพิ่มลาภ หมายเลขโทรศัพท์ 02-671-4045-8  จักเป็นพระคุณยิ่ง

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2777 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมอาสาสมัครหลักสูตรมอนเทสซอร ิ
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาพาเหรดพบน ้องๆ ที่ตะเข็บชายแดน
 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2554 (ปี 4)
 นักศึกษาWPI นำเสนองานวิจัยเพื่อความยั่งยืน
 คณะ life works ลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจที่ชุมพ ร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound