>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักเรียนจากKyoto ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมดวงประทีป
 

วันจันทรที่ 28 มกราคม 2551 
Mr. MEGUMU  Akeo คุณครูใหญ่,  Ms. KUSAKAWA  Kiyomi คุณครูประจำชั้น,  และ Ms. TORII  Shinobu  เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นและคณะนักเรียน จำนวน 43 คน จาก KYOTO-SHIRITSU TONAN HIGH SCHOOL 

มาเยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิฯ และลงชุมชน คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ  เลขาธิการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยาย    และตอบข้อสักถามจากนักเรียน  ซึ่งนักเรียนกลุ่มกล่าวว่าประทับใจในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ และชื่นชมในการทำงานอย่างจริงใจในการแก้ไขปัญหาของชาวชุมชน


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 2392 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อาชีพทางเลือกของเยาวชนชายศูนย์ ชุมพร
 วันเด็ก วันของเด็กๆ
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาพาเหรดพบน ้องๆ ที่ตะเข็บชายแดน
 น้ำใจของคนจนผู้ยิ่งใหญ่จากไทยสู่ออสเตรเลีย
 เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาใหม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound