>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่ดวงประทีป
 

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม มูลนิธิได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่องาน "เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพ่อหลวง"ในงานจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และยังได้มีโอกาสลงนามร่วมอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ที่เสด็จเยี่ยมชาวชุมชนแออัดคลองเตยหลายครั้ง
     นอกจากนี้เด็กที่เข้าร่วมงานกว่า 1700 คนได้กล่าวคำปฏิญาณตนที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดีของสังคมต่อพระฉายาลักษณ์
         

  ผู้ปกครองพาลูกหลานเข้าแถวลงทะเบียนร่วมงานแต่เช้า

หนูก็ได้ของขวัญเหมือนกัน

การแสดงบนเวที
เด็กๆ แสดงความสามารถอย่างเต็มที

ซุ้ม"ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ"

ผู้ใหญ่ใจดีนำไอศครีมมาแจกเด็กๆ

ประธานในพิธี คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณ และของขวัญให้เก็บเด็กที่ออมเงินอย่างต่อเนื่อง

 

 

 


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 985 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 30 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 นักสังคมรุ่นใหม่เรียนรู้งานสัง คมและงานพัฒนา ภาคสนามกับมูลนิธิดวงประทีป
 มหกรรมรวมพลคนรักละครหุ่นและนิทาน จังหวัดนครราชสีมา
 อิ่นไหน ก็ไม่เท่าอิ่มใจ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound