>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาใหม่
 

วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 10.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนพัฒนาใหม่ คลองเตย

 

บ้านเรือนเสียหายไป 24 หลัง ทำให้ 35 ครอบครัวต้องไร้ที่อยู่ในพริบตา  สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้คาดว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจร  ผู้มีจิตรศรัทธาสามารถบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคได้ที่มูลนิธิดวงประทีป


วันที่ : 09/04/2558

อ่าน 1542 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
 Victoria University ประเทศออสเตรเลีย มาเยือนมูลนิธิ
 นิทานคาราวานกับการออม
 นักศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยพายัพ
 “สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในชุมชนแออัด” ครั้งที่ 24
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound