>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สรุปภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 

พิธีมอบรางวัล "ประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ครั้งที่ 1   

 

 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน2550

ผ่านไปด้วยดี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดีกับ     "ครูหน่อย" คุณอุทิศ พุทธสุด  สมใจ ผู้รับรางวัล และเงินสด 1 ล้านบาท โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

 
ครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะมอบโล่รางวัลให้ กับนางอุทิศ พุทธสุด สมใจ "ครูหน่อย" คุณมีชัย วีระไวทยะ ปาฐกถา "บทบาทของภาค เอกชนในการพัฒนาสังคม เมือง"

คุณพันธ์ศํกดิ์ เวชอนุรักษ์    ผอ.การสถาบันวิชาการ ตลาดทุนไทยและรองผจก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยมอบเงินรางวัล 1ล้านบาท 

 

นางอุทิศกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

   

ปิดพิธีด้วยการแสดงอังกะลุงจาก 

โครงการการศึกษาพิเศษ(เด็กบกพร่องทรงการได้ยิน)

  นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้ว คุณมีชัย วีระไวทยะยังกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ"บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาสังคมเมือง" นับว่าการจัดพิธีดังกล่าวนอกจากแสดงความยกย่องการทำงานเพื่อสังคมของ "ครูหน่อย" แล้ว ยังได้รับความรู้และแนวทางการทำงานเพื่อสังคมอีกด้วย

 

 

 


วันที่ : 24/07/2561

อ่าน 1581 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 ด่วน! รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ภาค 2
 อบรมอาสาสมัครหลักสูตรมอนเทสซอร ิ
 พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound