>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อาดิดาสกับงานเพื่อสังคม
 

     บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางเท้ากีฬากว่า 5500 คู่ ทีได้รับจากประชาชนคนไทยตาม

โครงการ "รองเท้าเก่าของคุณ ชีวิตใหม่ของเขา" ให้กับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ และผู้ด้อยโอกาสสนใจ และหันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสร้างสรรค์ให้ชีวิตดีขึ้น

     นางธนัญญา  สิตท์ทาร์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงโครงการว่ารองเท้าเก่าของคุณ ชีวิตใหม่ของเขา" เป็นโครงการต่อเนื่องที่สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม "Corporate Social Responsibility) ของอาดิดาสที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม พัฒนา และตอบแทนสังคมโดยเฉพาะด้านกีฬา โดยตลอดระยะเวลา 1 เดือนของการดำเนินการมีประชาชนที่นำรองเท้ากีฬาเก่ามาแลกซื้อรองเท้าคู่ใหม่ ของอาดิดาสในราคาพิเศษ และได้นำรองเท้ากีฬาเก่ามาบริจาคให้กับมูลนิธิดวงประทีป ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อเด็กยากจนและคนยากไร้มากว่า 30 ปี และมีเครือข่ายในการนำรองเท้ากีฬาแจกจ่ายไปยังผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาสต่อไป

     มูลนิธิดวงประทีปต้องขอขอบคุณในน้ำใจของผู้ให้การบริจาครองเท้ากีฬาเก่า และ บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัดที่เล็งเห็นคุณค่า และการร่วมแบ่งปันโอกาสที่ดีให้แก่เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศมากมายที่ขาดโอกาสทางการกีฬา และดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิด ดังนั้นการที่พวกเขาเหล่านี้จะได้รองเท้ากีฬาสักคู่ อาจเป็นจุดเล็กๆ ที่จะเริ่มต้นให้ความสนใจมาเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพใจที่แข็งแกร่งไม่หลงผิดไปดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ดี เพื่อเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติต่อไป


วันที่ : 05/01/2558

อ่าน 2108 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พี่ๆ จากโรงเรียนช่างฝีมือทหารมาเลี้ ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป
 Mrs.Miki NAGAMURA ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นหอบลูก 3 มาเยี่ยมน้องที่กาญจนบุรี
 ขอขอบคุณท่านพ.ต.ท.ณริศ หาญจริง รองผกก.จร.สน.ท่าเรือ และคณะ
 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 พิธีมอบรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound