>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ดอกไม้แทนใจแด่ครูนักต่อสู้เพื่ อประชาธิปไตย
 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2550  เวลา 16.00 น.
 
ชาวชุมชนคลองเตยร่วมมอบดอกไม้ให้ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ  
 
ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป   เพื่อเป็นกำลังใจในทำงาน

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 925 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 พัฒนาศักยภาพวิทยากรรุ่นที่ 2 ประจำปี 2551
 พิธีไห้วครู กับเด็ก 2 โครงการฯ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 เยาวชนคลองเตยเข้าพบท่านฑูตอาเจ นตินา
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยแล ะผู้พิการในชุมชน ครั้งที่ 18
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound