>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บริษัท KPMG เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรีและทำกิจกรรมร่วม กัน
 
|

วันที่ 30 ตุลาคม 2553 โครงการ ฯ ศูนย์กาญจนบุรี โดยหัวหน้าโครงการฯ นางกิตติ์รวี นิลจันทร์ศิริ เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ บริษัท KPMG (ผู้นำธุรกิจบริการวิชาชีพด้านการสอบบัญชีและที่ปรึกษา ธุรกิจ ) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน โดยการเดินทางมาเยี่ยมน้องๆ ในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้จัดการแสดงต้อนรับให้กับทางคณะ
พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ยังได้นำก๋วยเตี๋ยวและไอศครีม มาเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กและเยาวชน ต่อจากนั้นหลังจากที่รับประทานอาหารร่วมกันแล้ว ทางคณะยังได้มอบความสุขให้กับเด็กโดยการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ ต่าง ๆ เป็นฐาน จำนวน 3 ฐาน เช่น เกมส์เดินกะลา เกมส์สื่อสาร เป็นต้น
นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังใจดี ได้นำสิ่งของ เช่น ขนม ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น และงบประมาณสนับสนุน มอบให้กับเด็ก ๆภายในโครงการฯ
และในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับทางคณะ นางสาวภิรมยา ศรัทธาไทย น้องนาง ตัวแทนเด็กและเยาวชน ได้วาดรูปโดยการใช้สีไม้เพื่อเป็นของที่ระลึกและขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้ให้การสนับสนุน บรรยากาศในวันนั้น จึงเต็มไปด้วยความรักที่พี่ๆ มีให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาสทางสังคม  

 


 

 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1571 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เนชั่น แชลแนล ช่วยน้อง
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553
 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล"เยาวชนคนดีฯ ปี60"
 นักสังคมรุ่นใหม่เรียนรู้งานสัง คมและงานพัฒนา ภาคสนามกับมูลนิธิดวงประทีป
 เด็กรักวัด ณ วัดสวนแก้ว
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound