>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กระบวนการหนังสือเล่มแรกกับการเ ล่านิทาน
 
| เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิดวงประทีปได้จัดอบรม เรื่อง “กระบวนการหนังสือเล่มแรกและเทคนิคการเล่านิทาน” โดยคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กให้เกียรติเป็นวิทยากร มาให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปกครองเด็กตระหนักถึงการให้ประโยชน์ของการใช้หนังสือ นิทานสอนเด็ก มีกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองเด็กเข้าร่วม 50 คน และครูศูนย์เด็กในชุมชนต่างๆ  30 คน งานนี้ครูและผู้ปกครองทั้งหญิงชายต่างให้ความสนใจสอบถามเทคนิคต่างๆ กับวิทยากรด้วยความเป็นกันเองจนได้เคล็ดลับเทคนิคไปใช้กับเด็กๆ มากมายทำให้เด็กๆ มีสมาธิ สนใจนิทานที่ครู ผู้ปกครองเล่าให้ฟัง นำไปสู่การรัก การอ่านของเด็กๆ และเช่นเคยกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Elsereine 1% Club นั้นเอง

   

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 876 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561
 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound