>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"
 

เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"

วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิดวงประทีปได้จัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆ ใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนคลองเตย และชุมชนเพ็ชรสยาม มูลนิธิฯ ภูมิใจนำเสนอกิจกรรมดังกล่าว และต้องขอขอบคุณ Voice TV. เป็นอย่างยิ่งที่อนุเคราะห์การเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวและอนุญาตให้มูลนิธิฯ ได้เผยแพร่กิจกรรมดีๆ เช่นนี้

วันที่ : 16/12/2559

อ่าน 842 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 อาจารย์ Ayari และ Okui อาจารย์ Ayari และ Okui
 นักศึกษาศศินทร์ดูงาน
 ข่าวดี มูลนิธิฯ เปิดช่องทางการบริจาคเงินโดยผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย
 รื้อและสร้างบ้านใหม่ให้คนยากไร้
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound