>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"
 

เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"

วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิดวงประทีปได้จัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆ ใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนคลองเตย และชุมชนเพ็ชรสยาม มูลนิธิฯ ภูมิใจนำเสนอกิจกรรมดังกล่าว และต้องขอขอบคุณ Voice TV. เป็นอย่างยิ่งที่อนุเคราะห์การเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวและอนุญาตให้มูลนิธิฯ ได้เผยแพร่กิจกรรมดีๆ เช่นนี้

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 953 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ค่ายธรรมะกับผู้สูงวัย
 นักเรียนนานาชาติจากสิงค์โปร์มา ดูกิจกรรม
 ไฟไหม้ชุมชนโรงหมูฉลองวันวาเลนไ ทม์
 พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 ขอแสดงความยินดีกับครูประทีปที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง(บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound