>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คอนเสิร์ต "เบิร์ธเดย์ 98.5 เอฟเอ็ม" รายได้สมทบทุน มูลนิธิดวงประทีป
 
|

       
      เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของคลื่นเพลงอารมณ์ดี "98 กู๊ดเอฟเอ็ม" จึง ได้จัดคอนเสิร์ตพิเศษเพื่อสร้างความสุขแบบนันสต๊อป นอกจากสร้างความสุขแล้วยังมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม โดยนำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและการจำหน่ายเสื้อทีเชิ๊ตสมทบทุนโครงการทุน การศึกษา มูลนิธิดวงประทีป ซึ่งคอนเสิร์ตนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา
     และในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน คณะผู้จัดการงานได้นำรายได้ดังกล่าวมามอบให้กับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ ผู้จักการมูลนิธิดวงประทีปและเด็กๆ เป็นผู้รับมอบ


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 849 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 ตรวจสุขภาพฟัน เพื่อเด็กชุมชนไร้ฟันผุ
 Student from Barker College & Party มาทำกิจกรรมที่กาญจนบุรี
 The Sincere Group
 นักศึกษาพยาบาลจากญี่ปุ่นกับกิจ กรรมที่ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound