>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ความก้าวหน้าของน้อง"ขวัญข้าว " นักเล่านิทานรุ่นจิ่ว
 
|

อีกเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ทราบ คือพัฒนาการของ "ขวัญข้าว" อีกความภาคภูมิใจของทีมงานกล่าวคือ      
         
เมื่อปี 52 โครงการนิทานคาราวาน ได้ขยายงานไปจัดกิจกรรมแสดงละครหุ่นที่ 11 โรงเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนั้น ได้รับผลสำเร็จยิ่ง โดยมีน้องขวัญข้าวและเพื่อน ๆ พี่ ๆ ได้ชมการแสดงละครหุ่น ขณะนั้นน้องขวัญเรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาล ชื่นชอบการแสดงมากอยากจะให้คณะนิทานคาราวานมาแสดงอีก โดยน้องขวัญข้าวจะหาเงินส่งเป็นค่าน้ำมันให้คณะนิทานคาราวาน ด้วยการขอทานทีมงานฟังแล้วรู้สึกสงสาร และเข้าใจถึงสิ่งที่น้องขวัญข้าวต้องการ 
           ปี
53 โครงการนิทานคาราวานได้เดินทางไปจัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อนิทานผ้ากัน เปื้อน และแสดงละครหุ่นให้กับเด็ก ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และเขตพื้นที่การศึกษาเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียน น้องขวัญข้าวได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อนิทานผ้ากันเปื้อน  ส่วนน้องขวัญข้าวมาพบคณะเราพร้อมกับแม่ และแสดงอาการทางแววตาถึงความดีใจ เต็มเปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม แม่น้องขวัญข้าวเล่าเรื่องที่น้องขวัญข้าวให้คณะเราฟังว่า ปี 52 โรงเรียนน้องขวัญข้าว ส่งน้องขวัญข้าวแข่งขันไปเล่านิทาน เขตพื้นที่การศึกษาดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 12 คนน้อง ขวัญข้าวเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทีมงานเราได้ฟังแล้วชื่นใจมาก บอกน้องขวัญข้าวว่า พวกเราอยากฟัง อยากให้น้องขวัญข้าวเล่าให้คณะเราฟังได้ไหม๊ น้องขวัญข้าวไม่รอช้ารีบเล่า นิทานให้เราฟังทันที ทีมงานจึงขอให้น้องขวัญข้าวช่วยเล่าให้น้อง ๆ เพื่อน พี่ โรงเรียนอื่นฟังด้วย  น้องขวัญข้าวตอบรับเราทันที พี่ชาร์ป(ทีมงาน)เป็นหุ่นผูกผ้ากันเปื้อน น้องขวัญข้าวเป็นคนเล่าเรื่อง ด้วยทีท่ากล้าแสดงออก เล่าได้ชัดถ้อยชัดคำ เรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆ ที่นั่งชมได้เช่นกัน นอกจากนั้นน้องขวัญข้าวยังช่วยทีมงานเราถืออุปกรณ์หลัง ฉาก ขณะแสดงละครหุ่นด้วย เช่น ช่วยถือช่อดอกไม้ ถือผลไม้ นี่ถือความประทับใจที่ทีมงานนิทานคาราวานได้รับ และเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ต่อไป และคาดว่าเราจะมีนักเล่านิทานรุ่นจิ๋วที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ช่วยงานทีมงาน ได้อีกในไม่ช้า               
       อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ ต้องขอบคุณ 
 Wings of Support Foundationที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการนิทานคาราวาน ในการจัดกิจกรรมปี 2553-2554 นี้ด้วย


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1061 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 Laptops เพื่อการศึกษาแก่น้องยากไร้
 ครอบครัวจิตอาสาชวนกันทำความดี
 อุปสมบทหมู่เยาวชนชายโครงการนิว ัตน์สู่ชีวิตใหม๋ ศูนย์ จ.ชุมพร
 ท่านเอกอัครราชฑูตประเทศสวีสเซอ ร์แลนด์ประจำประเทศไทยมาเยี่ยมม ูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound