>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สส.จังหวัด Neyagawa มาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
 
|

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 สส.จังหวัด Neyagawa จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 16 ท่าน ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรม
ของมูลนิธิดวงประทีป และร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีขนาดใหญ่  พร้อมกันได้มอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกร์กรสำหรับวาดภาพ
ให้กับเด็กๆ ด้วย 


วันที่ : 12/04/2561

อ่าน 705 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรม " กีฬาสัมพันธ์ผู้ใหญ่ใจดี " ครั้งที่ 2
 ช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบอัคคี ภัย
 มอบเครื่องเล่นสนาม-ชุมชนน้องให ม่
 ขอขอบคุณท่านพ.ต.ท.ณริศ หาญจริง รองผกก.จร.สน.ท่าเรือ และคณะ
 สงกรานต์ธารน้ำใจฯ ปี 2561
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound