>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ห้างเทสโก้ โลตัส พระราม 4 คืนกำไร ให้โอกาสเด็กยากไร้
 
|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา ห้างเทสโก้ โลตัส พระราม 4 จัดงานวันแม่ ด้วยการคืนกำไร เปิดโอกาสให้กับเด็กยากไร้ในความดูแลของโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป โดยการเชิญเด็กจำนวน 20 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม เลี้ยงอาหาร  และมอบทุนการศึกษาคนละ 500 บาท โดยได้รับความเอื้อเฟื้ออย่างดีจากคุณสุรเชษฐ์  จันทมิตร ผู้จัดการห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 ซึ่งต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กยากไร้จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของห้างเทสโก้ โลตัสในโอกาสต่อไป
 


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 873 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่น ของเขตคลองเตย
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี6
 ความรักของผู้ยากไร้มอบให้เพื่อ นชาวเฮติ
 มูลนิธิดวงประทีปลงพื่นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่ชุมชนเพชรสยาม-วัชรพล
 เยาวชนชาย โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ศึกษ าประวัติศาสตร์ตามรอยพระบิดาวิท ยาศาสตร์ไทย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound