>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ละครหุ่นเพื่อการศึกษาพาเหรดพบน ้องๆ ที่ตะเข็บชายแดน
 
|

     
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน โครงการนิทานคาราวานออกเดินทางไปเยี่ยมเด็ก ด้วยการนำหุ่นเพื่อการศึกษาตระเวนแสดง
ให้เด็กๆ ใน 10 โรงเรียนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากสีหน้าและแววตาของเด็กๆ ระหว่างการแสดงส่องประกายให้เห็นถึงความสุข ความสนุกสนาน
ท่ามกลางเสียงหัวเราะคลุกเคล้ากัน ด้วยเนื้อหาสาระที่แฝงไปด้วยคติเตือนใจ ไม่เพียงเสียงหัวเราะของเด็กๆ เท่านั้น ครู ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่ได้เข้าร่วม
ชมการแสดงก็ต้องเปล่งเสียงหัวเราะไม่แพ้เด็กๆ เช่นกัน การแสดงหุ่นเพื่อการศึกษาครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจาก Wings of Support
 Foundation และไม่เพียงการแสดงหุ่นเท่านั้น นิทานคาราวานยังจัดอบรมการเล่านิทาน การเย็บและการทำนิทานผ้ากันเปื้อนให้กับครูและนักเรียนตาม
โรงเรียนและเด็กกว่า 17 โรงเรียนมีผู้เข้าร่วม 53 คน เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อและมีทักษะในการนำเสนอสื่อนิทานผ้ากันเปื้อน
    
                            
เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแก่เด็กในโรงเรียน ทุกคนมีความกระตือรื้นร้นในการตัดเย็บหุ่นอย่างตั้งอกตั้งใจแม้เวลาพักกลาง วันก็ยังไม่ยอมวางมือ 
บางคนเย็บเสร็จ แล้วก็จะนั่งซ้อมเพื่อเตรียมฝึกแสดงให้กับเพื่อนได้ดูด้วย 
    สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่นิทานคาราวานได้มอบให้กับทางโรงเรียนและเด็กๆ คือหนังสือนิทาน เพื่อให้เด็กๆได้อ่านหนังสืออันเป็นการปลูกฝังการรักการอ่าน
หนังสือแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการฯหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงที่จังหวัดตาก แล้ว ทางนิทานคาราวานได้จัดกิจกรรมเช่นนี้ให้กับรงเรียน
ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดการที่จะตระเวนไปแสดงให้เด็กๆที่จังหวัด มุกดาหารได้ชมความน่ารักของละครหุ่นเพื่อการศึกษาระหว่างวันพฤหัสบดีที่
 29 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 11 สิงหาคม นี้


วันที่ : 18/07/2560

อ่าน 1517 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ยินดีต้อนรับ องค์กร Wing of support
 คณะ “Sasso Japan" จากประเทศญี่ปุ่น กับการแสดง Yosakoi soran
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 มัดย้อมฉบับญี่ปุ่น
 ขอขอบคุณท่านพ.ต.ท.ณริศ หาญจริง รองผกก.จร.สน.ท่าเรือ และคณะ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound