>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ส่งกำลังใจข้ามฟ้าจัดคริสมาสให้ ก้บเด็กทุนการศึกษา
 

ส่งกำลังใจข้ามฟ้าจัดคริสมาสให้ก้บเด็กทุนการศึกษา

|

                

   กลุ่มToyohashii ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นแจ้งวัตถุประสงค์ผ่านยังโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิฯ ให้จัดวันคริสมาสให้กับเด็กที่กลุ่มในความอุปการะทุนการศึกษา จำนวน 74 คน อย่างเรียบง่ายด้วยการรับประทานอาหาร และมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เพื่อแสดงถึงความรัก ความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้กับเด็กในชุมชนแออัด  โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เข้าร่วมงานกับเด็กๆ ในครั้งนี้อย่างเป็นกันเอง (25 ธ.ค. 54)


    

 


 


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 985 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดรับสมัคร “โครงการ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
 พิธีมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดเพื่อเด็กผู้ยากไร้
 รวมพลเตรียมรับน้องหลังน้ำท่วม
 นักศึกษาพยาบาลจากญี่ปุ่นกับกิจ กรรมที่ศูนย์กาญจนบุรี
 Rissho Kosei Kai เยี่ยมและทำกิจกรรมกับน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound