>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มอบทุนสัญจรเทอม 2/2554 ที่ชุมชนวัชรพล
 

มอบทุนสัญจรเทอม 2/2554 ที่ชุมชนวัชรพล

|

    

โครงการทุนการศึุกษา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเทอม 2/2554 ที่ชุมชนวัชรพล เนื่องจากชุมชนดังกล่าวประสบกับปัญหาอุทกภัย จึงทำให้การตัดจ่ายทุนการศึกษาต้องเลื่อนไป 1 เดือน ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ ที่เดินทางลงเยี่ยม และมอบสิ่งของให้ชาวชุมชนในช่วงน้ำท่วมด้วย และในครั้งนี้ได้เดินทางไปมอบทุนและเยี่ยมชาวชุมชนหลังน้ำลดด้วย ไม่เพียงเท่านี้หลังเสร็จสิ้นภาระดังกล่าวแล้ว คุณครูประทีปยังได้เิดินทางไปยังวัดจ้าหล้า เพื่อดูสภาพศูนย์เด็กในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูในอนาคตอีกด้วย(24 ธ.ค. 54)

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 721 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพรเข้ารับการอบรมทัศนคต ิ ครั้งที่ 4
 ผู้ปกครองสัมพันธ์ ณ โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี
 คณะอาจารย์ Aramaki กับกิจกรรมที่ศูนย์ชุมพร
 นักศึกษาศศินทร์ดูงาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound