>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 

add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

|

    Mr.Michael Biedassek และเพื่อนได้จัดกิจกรรม "Add 1" โดยขอรับบริจาคสิ่งของ 1 อย่างจากผู้ซื้อของที่ Top Supermarket พารากอน  เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยโดยผ่านมายังมูลนิธิดวงประทป และทางมูลนิธิฯ ได้นำส่งของเหล่านี้ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยย่านพุทธมณฑลสาย 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(วันที่ 19 ธันวาคม 2554)  มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
 
 

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 781 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮเ ยี่ยมเด็กๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 วันเด็ก วันที่เด็กๆ รอคอย
 พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 นักเรียนเกรด 4 จากConcordian International School ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound